CF 250, CF 360, CF 500
CF je řada dopravníků zajišťujících odsun sáčků od balicích strojů. Dopravníky jsou jednoduché, moderní koncepce, nevyžadující žádnou zvláštní údržbu. Délku dopravníku a šíři pásu lze vyrobit dle konkrétní potřeby na dopravní systém.

Délka dopravníku: 1500, 2000, 3000 mm základní řada

Šíře dopravníku: 250, 360, 500 mm základní řada

CC
CC je řada doplňovacích dopravníků. Zajišťují dopravu baleného produktu do dávkovače balicího stroje, nebo dávkovaného zboží od dávkovače, vah apod. do balicího stroje při jednopodlažním uspořádání balicího stroje, dávkovače a zásoby baleného produktu. Podle dopravovaného produktu jsou šnekové, korečkové, vlnovcové apod. Technické parametry jsou podle baleného produktu a konkrétního uspořádání balicí linky.

SD 80, SD 100, SD 120
SD je řada manipulačních otočných stolů s vlastním pohonem a bezpečnostním jištěním. Za odsunovým dopravníkem řady CF umožňuje snadnější odebírání sáčků více osobám.

Průměr stolu: 800, 1000, 1200 mm, nebo dle potřeby

CF/SD
CF/SD je samostatný mobilní celek odsunového dopravníku CF a manipulačního otočného stolu SD. Výhodou tohoto celku je celková tuhost, stabilita a rychlá manipulovatelnost při čištění stroje.


Zpět