1.červenec 2011: Ukončení působení pana Antonína Rybáříka ve společnosti
Obchodním partnerům společnosti.

Tímto si Vás dovolujeme zdvořile informovat o odchodu pana Antonína Rybáříka ze společnosti STARPACK, spol. s r. o.

Valná hromada společnosti konaná dne 13. června 2011 schválila převod obchodního podílu pana Antonína Rybáříka.

Následně byl pan Rybářík zároveň odvolán z funkce jednatele.

Pan Antonín Rybářík bude nadále s vědomím a souhlasem společnosti podnikat v oboru balicích strojů, tj. ve stejném oboru, který je předmětem podnikání společnosti STARPACK, spol. s r. o.

Od 1. července 2011 se současně stává konkurentem naší společnosti a vaše firma si může v budoucnu kdykoliv vybrat kromě služeb naší společnosti, také služby pana Antonína Rybáříka. Společnost STARPACK, spol. s r. o. si je toho vědoma a plně to respektuje.

Závěrem si dovoluji panu Rybáříkovi vyslovit poděkování za práci odvedenou pro společnost a popřát úspěchy v další činnosti.
Novinky
Zařízení pro tvorbu provařených hran sáčku (4 hrany)
Svár může být uprostřed zadní strany nebo v jedné z provařených hran.
Uzavírací linka s etiketovacím strojem
Uzavírací linka umožňuje sklepání baleného produktu, proložení, utažení, dvojí založení vršku sáčku a zalepení sáčku etiketou.
Sáčky s plynovým ventilem
Plynový ventil umožňuje únik nežádoucích plynů ze sáčku, například při okamžitém zabalení mleté kávy a podobně. Plynový ventil je jednocestný a lze jej aplikovat na různé typy sáčků (plochý, se skládaným dnem, špalíčkový, ...)