Společnost nabízí i nadále program rekonstrukcí starších balicích strojů.

Jedná se přitom o zásadní zásah do konstrukce balicího stroje. Z původního stroje jsou zachovávány jen rám a některé součásti náhonů mechanismů. Při rekonstrukci je celý stroj vybaven novými moderními pohony a servopohony, novou elektroinstalací v novém rozvaděči a novými snímači. Celý stroj je rozebrán a opatřen povrchovými úpravami.

Na takto rekonstruované stroje je poskytována dvanáctiměsíční záruka.

Zpět